KĀPA 2022

XXXV ORIENTĒŠANĀS TRĪSDIENAS
30.7.-1.8.2021. ______ novads
Sacensību centrs ______ 
31.7.2021 – IOF elites ranga sacensības vidējā distancē(WRE)
Organizē: OK Kāpa sadarbībā ar ______ pašvaldību un LOF

Theme: Overlay by Kaira
Mājas lapas vecā versija pieejama šeit