Orientēšanās kluba “Kāpa” realizētie projekti

Projekts “Orientēšanās karte Kalngalē”

Projekta ietvaros tapusi jauna orientēšanās karte Kalngalē

Karte ir pieejama šeit

Noorganizētas 3 sacensības, ieSĀC 2. un 3. kārta un Ādažu Kauss 2022, sacensību rezutāti skatāmi šeit

Orientēšanās klubs “Kāpa”realizē projektu Nr.19-04-AL11-A019.2201-000001 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER programmas pasākuma “Ciemu un apkaimju vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu un objektu attīstībai” ietvaros, veicinot Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Sernikon” attīstības stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Projekta ietvaros ir iegātas Fiziskās kustības un loģiskās domāšanas attīstības komplekts “o-starter set”, Portatīvie datori, Galdu un krēslu komplekts, Viegli saliekamās teltis 3x3m, Viegli saliekamās pārvietojamās tualetes, Inventāra transportēšanas un uzglabāšanas novietne-piekabe.

Projekta mērķis ir radīt mūsdienīgu vidi un pārvietojamu publisko infrastruktūru, kas veicinātu un dažādotu aktīvo atpūtu un sporta aktivitātes rīcības grupas teritorijas iedzīvotājiem:

1. Nodrošināt pilnvērtīgu materiāli tehnisko aprīkojumu orientēšanās sacensību, apmācību un aktīvās atpūtas aktivitāšu dažādošanai, kā arī nodrošināt jau esošā aprīkojuma saudzīgu lietošanu un uzglabāšanu.

2. Ieviest jaunus fiziski aktīvus brīvā laika pavadīšanas kā arī potenciālus apmācību veidus, kas pieejami plašākai sabiedrības daļai – ikvienam bez jebkādām priekšzināšanām un īpašas fiziskās sagatavotības.

Orientēšanās klubs “Kāpa” realizē projektu Nr.17-04-AL11-A019.2201-000001 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER programmas pasākuma “Ciemu un apkaimju vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu un objektu attīstībai” ietvaros, veicinot Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Sernikon” attīstības stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu.
Projekta ietvaros ir iegātas Bezkontakta elektroniskās atzīmēšanās un laika uzskaites sistēmas iegāde orientēšanās, skriešanas, slēpošanas, riteņbraukšanas un citu sporta sacensību un aktivitāšu rīkošanai. Eiropas savienības fonds finansē šo projektu 90% apmērā.
Projekta ievaros Carnikavas un Saulkrastu apkārtnes iedzīvotājiem tiks nodrošinātas dažādas ar sporta aktivitātes izmantojot bezkontaktu laika uzskaites sistēmu.
Sasniegtie rezultāti uz 30.11.2017: Noorganizētas Latvijas klubu stafetes Saulktastu novadā ar 500 dalībniekiem; Orientēšanās Seriāls SĀC ar 150 dalībniekimem; Telpu orientēšanās sacensības Carnikavas skolā.


Orientēšanās klubs “Kāpa” šobrīd realizē projektu Nr.16-04-AL11-A019.2201-000001 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER programmas pasākuma “Ciemu un apkaimju vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu un objektu attīstībai” ietvaros, veicinot Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Sernikon” attīstības stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu.
31.05.2017 ir noslēgusies projekta 2.kārta kurā ir iegātas orientēšanās kartes sacensību, treniņu un apmācību rīkošanai.
15.11.2016 ir noslēgusies projekta 1.kārta kurā ir iegātas Teltis, Datortehnika un Elektroniskās atzīmēšanās sistēma un aprīkojums sacensību, treniņu un apmācību rīkošanai. Eiropas savienības fonds finansē šo projektu 90% apmērā.
Projekta ievaros Carnikavas un Saulkrastu apkārtnes iedzīvotājiem tiks nodrošinātas dažādas ar orientēšanās spotu saistītas aktivitātes, taču uzsvars tiks likts tieši uz bērnu un jauniešu iesaisti un intereses veicināšanu attiecībā un spotisku un veselīgu laika pavadīšanu, tai skaitā orientēšanās sportu. Katru gadu ir plānots ar orientēšanās sportu saistītās aktivitātēs un spēlēs iesaistīt vismaz 1000 Carnikavas un Saulkrastu novadu iedzīvotājus.
Sasniegtie rezultāti uz 31.05.2017: Noorganizētas Latvijas kausa sacensības orientēšanās sportā Carnikavas novadā ar 600 dalībniekiem; Sadarbībā ar Carnikvas sporta centru organizēti slēpojumi Carnikavā ar 150 dalībniekiem; Ziemas treniņsezonā piedalījušies 150 kluba biedri, Carnikavas un Saulkrastu iedzīvotāji, kā arī sportisti no citiem klubiem; Orientēšanās spēle Labirints noorganizēts Carnikavas bērnudārzā, Carnikavas skolā un Saulkrastu skolā ar 800 bērnu piedalīšanos; Organizēts orientēšanās seriāls Saulkrastu pavasaris ar 10 kārtām ar vairāk kā 200 dalībnieku piedalīšanos.

Sasniegtie rezultāti 2019 gadā: Orientēšanās spēles Carnikavas un Saulkrastu skolās un Bērnudārzos, Ģimeņu un Pieaugušo orientēšanās apmācība SĀC rudens seriāla laikā, Pasaules Veterānu Čempionāta posms Lilastē ar 3500 dalībniekiem, Klubu stafetes Mežgarciemā ar 500 dalībniekiem, kluba biedru treniņi un apmācības
Sasniegtie rezultāti 2018 gadā: Orientēšanās apmācības-labirints Carnikavas un Saulkrastu skolās ar 700 bērnu piedalīšanos, Pasaules Čempionāta orientēšanās sportā satelīt-sacensības Carnikavā ar 600 dalībnieku piedalīšanos, Latvijas kausa sacensības orientēšanās sportā Carnikavas novadā.


Carnikavā un Garciemā ir izveidoti divi orientēšanās poligoni ar stacionārajiem kontrolpunktiem. Jebkurš interesents var izdrukāt orientēšanās karti ar kontrolpunktiem un izmantot šos poligonus gan pastaigām un interesantai brīvā laika pavadīšanai, gan lai iepazītos ar orientēšanās sportu, gan orientēšanās treniņiem. Daļa kotrolpunktu ir izvietoti taku malās un ir viegli atrodami arī cilvēkiem, bez priekšzināšanām orientēšanās sportā.
Projekts Nr. 12-04-LL36-L413201-000003 Orientēšanās poligons “Carnikava-Garciems” realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros, veicinot Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Sernikon” attīstības stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu.


Decembrī ir noslēdzies biedrības “Orientēšanās klubs “KĀPA”” projekts “Aprīkojuma un karšu iegāde orientēšanās, skriešanas un slēpošanas sacensību un orientēšanās apmācību organizēšanai”. Projekta mērķis ir Iegādāties aprīkojumu un kartes, lai varētu organizēt gan augsta līmeņa, gan arī plašai publikai pieejamas orientēšanās sacensības, nodrošināt orientēšanās sporta veida ilgspējīgu attīstību Carnikavas novadā, kā arī organizēt plašai publikai pieejamas skriešanas un slēpošanas sacensības. Organizējot sacensības un veicot bērnu, skolēnu un pieaugušo apmācību orientēšanās sportā, popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Padarīt pieejamāku orientēšanos kā brīvā laika pavadīšanas veidu. Projekts ir līdzfinansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER programmas ietvaros, veicinot Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Sernikon” attīstības stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu. Līdzfinansējumu (10%) nodrošināja Orientēšanās klubs “KĀPA” no saviem līdzekļiem. Par piešķirtajiem līdzkļiem tika iegādātas jaunas orientēšanās kartes, datortehnika un programmatūra karšu veidošanai un uzlabošanai, kā arī nepieciešamais inventā