Mežazvērs Piedzīvojumu Sacensības

17.augustā, Jaunjelgavā

Pārvietošanās ar kājām, velo, laivām un pildot speciālos uzdevumus atbilstoši organizatoru izplānotam maršrutam, kas ietver distances posmus noteiktā secībā. Distances posmu ietvaros var būt gan kontrolpunkti, kas jāapmeklē izvēles, gan pavēles secībā, speciālie uzdevumi (piemēram veiklības, precizitātes, virvju, rēbusi) , tāpat arī vairāki kāju, velo un laivu posmi, kas mīsies savā starpā, veidojot dinamiskas un aizraujošas sacensības. Dalībnieki saņem kartes starta brīdī. Uzvar komanda, kas izpildot visus uzdevumus, veic distanci visātrāk.

Komandas:

  • 3 cilvēku komandas Īsajā un Garajā Distancē
  • 2-3 cilvēku komandas Ģimenes distancē

Distances un Grupas:

ĪSĀ distance
Aptuvenie distanču parametri:
* 7-12km ar kājām
* 20-25km ar velo
* 2-3km ar laivu
* 2-3 speciālie uzdevumi
* paredzamais uzvarētāju laiks 3-4h
* kontrollaiks 8h (distancē maksimāli pavadāmais laiks piedzīvojuma baudītājiem)
MENvīriešiatklātā grupa
WOMENsievietesatklātā grupa
MIXjauktāsatklātā grupa
GARĀ distance
Aptuvenie distanču parametri:
* 10-15km ar kājām
* 30-45km ar velo
* 2-3km ar laivu
* 2-3 speciālie uzdevumi
* paredzamais uzvarētāju laiks 5-6h
* kontrollaiks 8h (distancē maksimāli pavadāmais laiks piedzīvojuma baudītājiem)
MENvīriešiatklātā grupa
WOMENsievietesatklātā grupa
MIXjauktāsatklātā grupa
ĢIMENES distance
Aptuvenie distanču parametri:
* 3-5km ar kājām
* 7-12km ar velo
* 1-2km ar laivu
* 2-3 speciālie uzdevumi
* paredzamais uzvarētāju laiks 1,5-2h
* kontrollaiks 6h (distancē maksimāli pavadāmais laiks piedzīvojuma baudītājiem)
FAMILYģimenesvienas ģimenes vismaz divu paaudžu dalībnieki, no kurām vismaz viens ir 12 gadus vecs vai jaunāks,

Papildus informācija, pilns nolikums un reģistrācija drīzumā. Seko jaunumiem šeit vai https://www.facebook.com/mezazvers.lv