Ziemeļu divdienas 2023

Orientēšanās sacensības vidējā distancē
Latvijas Kausa posms
1. biļetens

Organizatori

Sacensības organizē orientēšanās klubs “Kāpa” un Latvijas Orientēšanās federācija, sadarbībā ar Ādažu novada domi un Saulkrastu novada domi.
Sacensību direktors: Indulis Peilāns indulis@kapa.lv mob.29494087
Distanču plānotājs: Aigars Leiboms, Indulis Peilāns
Sacensību inspektors: Edmunds Zvaigzne

Sacensību programma, vieta

Sacensības notiek 2023. gada 15.-16. aprīlī, Ādažu novadā, Lilaste – Bādciems

  • 15. aprīlī vidējā distance, starts no 12:00 sac.c. Bādciema – Ķirezera apkārtnē
  • 16. aprīlī vidējā distance, starts no 10:00 sac.c. Lilastes stāvlaukuma apkārtnē

Dalībnieku grupas

Sacensību grupas:

  • MW – 8, 10 (marķētā distance)
  • MW – 12, 14, 16, 18, 20, 21E, 21A, 21B, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80
  • OPEN1- tehniski viegla distance (aptuveni 2.5km gara)
  • OPEN2- tehniski sarežģīta distance (aptuveni 5km gara)

Visām grupām, izņemot MW 8 un 10, starta laiks atbilstoši starta izlozei. MW 8 un 10 grupās startēt varēs sev vēlamā laikā, no 12:00 līdz 14:00 1. dienā un no 10:00 līdz 12:30 2. dienā. MW 8 un 10 grupām starts līdz 200m no sacensību centra.

Pieteikšanās

Sacensībām jāpiesakās līdz 11.aprīlim plkst. 24:00 interneta vietnē: LOF pieteikumi
Izlozes rezultāti apskatāmi interneta vietnē LOF pieteikumi no 13. aprīļa.
Neierodoties uz sacensībām, pieteiktā dalībnieka pienākums ir apmaksāt 50% no dalības maksas.

Dalības maksa

M,W – 8, 107 EUR (4 EUR par 1 dienu)
M,W – 12, 1412 EUR (7 EUR par 1 dienu)
M,W – 16-20, 60-8517 EUR (9 EUR par 1 dienu)
M,W – 21-55, Open26 EUR (14 EUR par 1 dienu)
Piesakoties līdz 11.aprīlim

SportIdent īre 1,00 EUR par dienu, bezkontakta SIAC-kartes īre 1,50 EUR
Kartes nozaudēšanas gadījumā jāatmaksā pilna kartes vērtība.

Pieteikšanās pēc 11. aprīļa iespējama uz vakantajām vietām ar +50% piemaksu.
Pieteikšanās OPEN 1 un OPEN 2 būs iespējamā arī sacensību centrā.

Apvidus, kartes

Sacensības notiek pavēles distancēs ar individuālo startu izlozes kārtībā. Karte pārkoriģēta 2023. gadā. Apvidus – izteikts piejūras kāpu apvidus ar atsevišķām lielām kāpām.

Aizliegtais apvidus LOF karte Nr. 0925, Bādciems

Distanču garumi atbilstoši LOF sacensību noteikumiem.

Vērtēšana un apbalvošana

Kopvērtējumā tiek vērtētas divu dienu individuālās sacensības pavēles distancē. Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupā tiks apbalvoti ar balvām. W21E un M21E uzvarētājiem divu dienu kopvērtējumā naudas balvas. MW8 grupās balvas visiem dalībniekiem.

Sacensību serviss

Finišā būs pieejams dzeramais ūdens. Sacensību centrā darbosies kafejnīca, kurā būs iespējams iegādāties silto ēdienu.

Norēķini

Samaksāt dalības maksu varēs sacensību centrā gan pirms, gan pēc starta, kā arī ar pārskaitījumu norādot sacensības, dalībnieka vārdu uzvārdu, grupu.

Biedrība „Orientēšanās klubs „Kāpa”
Reģ. Nr 40008021994
O.Vācieša 24-7, Carnikava, LV – 2163
AS Swedbank, kods HABALV22
LV93HABA0551032772606

Ja vēlaties saņemt rēķinu, lūdzu, rakstīt pieprasījumu uz e-pastu irita.pukite@kapa.lv

Citi noteikumi

Katrs dalībnieks pats ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un kārtības noteikumu ievērošanu.
Sacensībās dežūrēs mediķis.

Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt, ka viņa personas dati (vārds, uzvārds) tiek publicēti starta protokolos un rezultātu sarakstā, kā arī dalībnieku var fotografēt un filmēt, un šie materiāli var tikt izmantoti mārketinga vajadzībām.

Theme: Overlay by Kaira
Mājas lapas vecā versija pieejama šeit