2022.gada 23. septembris (starts plkst. 20:00)

Informācija un Nolikums

Pieteikšanās:
Līdz 19. septembra 23:59 tiešsaistē http://rogaining.lv/onakts

Theme: Overlay by Kaira
Mājas lapas vecā versija pieejama šeit