Orientēšanās poligons Carnikava – Garciems

Carnikavā un Garciemā ir izveidoti divi orientēšanās poligoni ar stacionārajiem kontrolpunktiem. Jebkurš interesents var izdrukāt orientēšanās karti ar kontrolpunktiem un izmantot šos poligonus gan pastaigām un interesantai brīvā laika pavadīšanai, gan lai iepazītos ar orientēšanās sportu, gan orientēšanās treniņiem. Daļa kotrolpunktu ir izvietoti taku malās un ir viegli atrodami arī cilvēkiem, bez priekšzināšanām orientēšanās sportā. Kartes no šīs lapas ielādējamas par brīvu.

Karti publiskiem pasākumiem drīkst izmantot tikai saskaņojot ar Orientēšanās klubu “Kāpa”.

Carnikavas Orientēšanās poligona karte (.pdf)

Garciema Orientēšanās poligona karte (.pdf)

Projekts Nr. 12-04-LL36-L413201-000003 Orientēšanās poligons “Carnikava-Garciems” realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros, veicinot Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Sernikon” attīstības stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu.